සේවා

අපගේ සේවාව

පෙර විකුණුම් සේවාව

පාරිභෝගිකයාගේ සවිස්තරාත්මක අවශ්‍යතා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් පසු අපි තරඟකාරී විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු.

පෙර විකුණුම් සේවාව
අලෙවියෙන් පසු සේවාව

අලෙවියෙන් පසු සේවාව

අපි උපාංග සහ මෙහෙයුම් අත්පොත සපයන අතර, වෙබ් අඩවියේ ස්ථාපනය කිරීමට සහ කොමිස් කිරීමට පාරිභෝගිකයින්ට මඟ පෙන්වමු.භාවිතා කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කිසියම් ගැටළුවක් ඇත්නම්, අපි වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශ ලබා දී අවශ්‍ය විටදී ඒවා සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු.

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න